Zwrot Przez Twarz

Project Backstage, Warsaw, March 2016